Privacystatement AppGoeroes

Voor AppGoeroes is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. AppGoeroes is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van AppGoeroes, is het soms noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacystatement.

Verwerking van persoonsgegevens

AppGoeroes verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers en opdrachtnemers wanneer deze contact hebben met AppGoeroes. Wanneer een opdrachtgever een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door AppGoeroes en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van (potentiŽle) opdrachtnemers worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om de 'match' met een potentiŽle opdrachtgever te maken. AppGoeroes kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende financiŽle of bedrijfsgegevens verlangen. Immers AppGoeroes kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn. Tevens worden de persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van AppGoeroes te factureren aan de gebruiker. Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers door AppGoeroes worden gebruikt voor commerciŽle doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van AppGoeroes of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Uw e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of uw e-mailadres wil blokkeren hiervoor, dan kunt u een bericht sturen naar: info@AppGoeroes.com

Beoordelingen

Op de website van AppGoeroes komen fora voor waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en de uitvoering van werkzaamheden beoordelen. AppGoeroes kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een opdrachtnemer een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan de opdrachtnemer aan AppGoeroes verzoeken om de beoordeling te verwijderen. AppGoeroes zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Cookies

AppGoeroes gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw harde schijf worden geplaatst en die ons helpen de op uw afgestemde diensten te leveren. Wij bieden ook bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Meer informatie over cookies kunt u vinden op het Internet of bij Microsoft Internet pagina: http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx deze link kan na enige tijd veranderen of niet meer juist zijn. Kijk dan bijvoorbeeld bij Microsoft.

Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het "help" menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Kinderen mogen geen gebruikmaken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te overleggen.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

AppGoeroes en andere sites

Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. AppGoeroes kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen over het privacybeleid van AppGoeroes dan kunt u deze sturen naar: info@AppGoeroes.com

Wijzigingen

AppGoeroes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van AppGoeroes.

Laatste wijziging: 1 juli 2012